xdfsfsd

יום עיון מנועי חשמל דיגיטציה והתייעלות אנרגטית

לקוח יקר הרישום לכנס הסתיים עקב תפוסה מלאה – נדאג להודיעך על הכנס הבא שייפתח

13.7 תאריך

בין השעות: 8:30-13:00

בית גטר, אולם כנסים

חניה בקניון הגדול פתח תקווה רחוב מוטה גור