מותגים

גטר ג'יג'י ירום מייצגת בישראל את המותגים הבאים:

הורד 2, GMN, ringspann, torrianigianni israel, ג'יג'י ירום, גטר ג'יג'י ירום
MCC
nsk, GMN, ringspann, torrianigianni israel, ג'יג'י ירום, גטר ג'יג'י ירום
NSK
motovario 2, GMN, ringspann, torrianigianni israel, ג'יג'י ירום, גטר ג'יג'י ירום
Motovario
14 252 logos 236x13420, GMN, ringspann, torrianigianni israel, ג'יג'י ירום, גטר ג'יג'י ירום
Siemens
14 252 logos 236x13419, GMN, ringspann, torrianigianni israel, ג'יג'י ירום, גטר ג'יג'י ירום
Leroy Somer
Flender nuevo logo, GMN, ringspann, torrianigianni israel, ג'יג'י ירום, גטר ג'יג'י ירום
Flender
images 2, GMN, ringspann, torrianigianni israel, ג'יג'י ירום, גטר ג'יג'י ירום
KTR
14 252 logos 236x1347, GMN, ringspann, torrianigianni israel, ג'יג'י ירום, גטר ג'יג'י ירום
Gates
14 252 logos 236x13417, GMN, ringspann, torrianigianni israel, ג'יג'י ירום, גטר ג'יג'י ירום
Rexnord
14 252 logos 236x13415, GMN, ringspann, torrianigianni israel, ג'יג'י ירום, גטר ג'יג'י ירום
IKO
14 252 logos 236x1346, GMN, ringspann, torrianigianni israel, ג'יג'י ירום, גטר ג'יג'י ירום
Teco
14 252 logos 236x1343, GMN, ringspann, torrianigianni israel, ג'יג'י ירום, גטר ג'יג'י ירום
DZ Tramissionin
14 252 logos 236x1348, GMN, ringspann, torrianigianni israel, ג'יג'י ירום, גטר ג'יג'י ירום
GMN
servomach 2, GMN, ringspann, torrianigianni israel, ג'יג'י ירום, גטר ג'יג'י ירום
Servomech
865a00e1fd7ea3b2f140eb0db238bd89 400x400 1, GMN, ringspann, torrianigianni israel, ג'יג'י ירום, גטר ג'יג'י ירום
Ringspann
zimmer 2, GMN, ringspann, torrianigianni israel, ג'יג'י ירום, גטר ג'יג'י ירום
Zimmer
14 252 logos 236x13411, GMN, ringspann, torrianigianni israel, ג'יג'י ירום, גטר ג'יג'י ירום
Mayr
14 252 logos 236x13422, GMN, ringspann, torrianigianni israel, ג'יג'י ירום, גטר ג'יג'י ירום
Torrianigianni
mecvel, GMN, ringspann, torrianigianni israel, ג'יג'י ירום, גטר ג'יג'י ירום
Mecvel
14 252 logos 236x1349, GMN, ringspann, torrianigianni israel, ג'יג'י ירום, גטר ג'יג'י ירום
Xecro
liyan 2, GMN, ringspann, torrianigianni israel, ג'יג'י ירום, גטר ג'יג'י ירום
Liyan PLC
14 252 logos 236x1345, GMN, ringspann, torrianigianni israel, ג'יג'י ירום, גטר ג'יג'י ירום
Maxthermo
snr, GMN, ringspann, torrianigianni israel, ג'יג'י ירום, גטר ג'יג'י ירום
SNR