מותגים

גטר ג'יג'י ירום מייצגת בישראל את המותגים הבאים:

svg+xml,%3Csvg%20xmlns=, GMN, ringspann, ממסרות, גטר, גטר ג'יג'י ירום
MCC
svg+xml,%3Csvg%20xmlns=, GMN, ringspann, ממסרות, גטר, גטר ג'יג'י ירום
NSK
svg+xml,%3Csvg%20xmlns=, GMN, ringspann, ממסרות, גטר, גטר ג'יג'י ירום
Motovario
svg+xml,%3Csvg%20xmlns=, GMN, ringspann, ממסרות, גטר, גטר ג'יג'י ירום
Siemens
svg+xml,%3Csvg%20xmlns=, GMN, ringspann, ממסרות, גטר, גטר ג'יג'י ירום
Leroy Somer
svg+xml,%3Csvg%20xmlns=, GMN, ringspann, ממסרות, גטר, גטר ג'יג'י ירום
Flender
svg+xml,%3Csvg%20xmlns=, GMN, ringspann, ממסרות, גטר, גטר ג'יג'י ירום
KTR
svg+xml,%3Csvg%20xmlns=, GMN, ringspann, ממסרות, גטר, גטר ג'יג'י ירום
Gates
svg+xml,%3Csvg%20xmlns=, GMN, ringspann, ממסרות, גטר, גטר ג'יג'י ירום
Rexnord
svg+xml,%3Csvg%20xmlns=, GMN, ringspann, ממסרות, גטר, גטר ג'יג'י ירום
IKO
svg+xml,%3Csvg%20xmlns=, GMN, ringspann, ממסרות, גטר, גטר ג'יג'י ירום
Teco
svg+xml,%3Csvg%20xmlns=, GMN, ringspann, ממסרות, גטר, גטר ג'יג'י ירום
DZ Tramissionin
svg+xml,%3Csvg%20xmlns=, GMN, ringspann, ממסרות, גטר, גטר ג'יג'י ירום
GMN
svg+xml,%3Csvg%20xmlns=, GMN, ringspann, ממסרות, גטר, גטר ג'יג'י ירום
Servomech
svg+xml,%3Csvg%20xmlns=, GMN, ringspann, ממסרות, גטר, גטר ג'יג'י ירום
Ringspann
svg+xml,%3Csvg%20xmlns=, GMN, ringspann, ממסרות, גטר, גטר ג'יג'י ירום
Zimmer
svg+xml,%3Csvg%20xmlns=, GMN, ringspann, ממסרות, גטר, גטר ג'יג'י ירום
Mayr
svg+xml,%3Csvg%20xmlns=, GMN, ringspann, ממסרות, גטר, גטר ג'יג'י ירום
Torrianigianni
svg+xml,%3Csvg%20xmlns=, GMN, ringspann, ממסרות, גטר, גטר ג'יג'י ירום
Mecvel
svg+xml,%3Csvg%20xmlns=, GMN, ringspann, ממסרות, גטר, גטר ג'יג'י ירום
Xecro
svg+xml,%3Csvg%20xmlns=, GMN, ringspann, ממסרות, גטר, גטר ג'יג'י ירום
Liyan PLC
svg+xml,%3Csvg%20xmlns=, GMN, ringspann, ממסרות, גטר, גטר ג'יג'י ירום
Maxthermo
svg+xml,%3Csvg%20xmlns=, GMN, ringspann, ממסרות, גטר, גטר ג'יג'י ירום
SNR