he, חברת גטר,קבוצת גטר,פתרונות דפוס,ציוד רפואי  |  en, חברת גטר,קבוצת גטר,פתרונות דפוס,ציוד רפואי     
homepic1, חברת גטר,קבוצת גטר,פתרונות דפוס,ציוד רפואיhomepic2, חברת גטר,קבוצת גטר,פתרונות דפוס,ציוד רפואיhomepic7, חברת גטר,קבוצת גטר,פתרונות דפוס,ציוד רפואיhomepic4, חברת גטר,קבוצת גטר,פתרונות דפוס,ציוד רפואיhomepic5, חברת גטר,קבוצת גטר,פתרונות דפוס,ציוד רפואיhomepic6, חברת גטר,קבוצת גטר,פתרונות דפוס,ציוד רפואי

קבוצת גטר

קבוצת גטר (Getter Group) נוסדה בשנת 1955 ונסחרת בבורסה לניירות ערך בתל-אביב מאז 1995.

הקבוצה מתמחה בייצוג בלעדי של ספקים בינלאומיים מובילים ופועלת בארץ ובחו"ל בתחומים הבאים: צילום, מחשוב, פתרונות דפוס, ציוד רפואי, אלקטרוניקה בידורית, תקשורת, תשתיות וציוד לשינוע, העברת כוחות ובקרת הינע. הקבוצה מונה כ- 500 עובדים. במהלך השנים האחרונות הציגה הקבוצה גידול מתמיד במכירות תוך שמירה על איתנות פיננסית גבוהה. 

הקבוצה דורגה בין 100 החברות המצליחות בישראל בדרוג של דן אנד ברסטרייט, גלובס ו-BDI.

.

 

החטיבות בקבוצה הן: גטר טק, גטר ביומדגטר גרפיקס דגש, ג'י ג'י ירום, גטר קום, גטר טק דיגיטל, גטר אירופה וגטר קונסיומר

 

חברת גטר | קבוצת גטר | פתרונות דפוס | ציוד רפואי
SEO Automation powered by SEO-Genie